Tiếng Việt

DỰ ÁN

Các đô thị thế giới là một dự án của Liên minh Châu Âu do Tổng vụ Chính sách Vùng và đô thị (DG REGIO) của Ủy ban Châu Âu quản lý. Dự án khởi nguồn từ một hành động chuẩn bị của Nghị viện Châu Âu nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và các phương thức tốt nhất giữa Liên minh Châu Âu và các quốc gia ngoài khối về chủ đề phát triển địa hạt với tham chiếu cụ thể tới phát triển đô thị, đối tác nông thôn – thành thị, và hợp tác liên đô thị.

Dự án hỗ trợ trao đổi thông tin và những phương thức hữu hiệu về các vấn đề chính sách phát triển vùng và thành thị. Hợp tác dựa trên việc xác định các vùng và thành phố thí điểm đồng thời phát triển các hành động cụ thể, cho việc thực thi trong ngắn hạn, ở các khu vực bao gồm sáng kiến đổi mới thành thị (thành phố thông minh) và các công nghệ xanh (tiết kiệm năng lượng, phát triển các bon thấp). Các khu vực can thiệp sẽ được quyết định bởi các thành phố/ vùng liên quan, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhóm dự án, đồng thời cùng hợp tác với Ủy ban EU (DG REGIO), các phái đoàn EU ở các quốc gia thành viên và các nhà chức trách của quốc gia ngoài khối EU tham gia.

Dự án đô thị thế giới hiện đang tổ chức các cuộc họp tại EU, Úc, Hàn Quốc, Nam phi, Indonesia, và Việt Nam. Chương trình có triển khai một diễn đàn trực tuyến nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin và các phương thức hiệu quả giữa EU và các quốc gia ngoài khối. Các thành phố dự án hợp tác dựa trên những điểm tương đồng giữa các khu vực liên quan, kinh nghiệm, và mục tiêu; thông tin liên lạc với tất cả các thành phố trong việc trao đổi sẽ mang đến những cơ hội bổ sung cho việc hợp tác và những ý tưởng mới tiềm năng.

Những sự kiện quan trọng của dự án Đô thị thế giới bao gồm:

  • Lựa trọn các thành phố của EU và các nước ngoài khối để thực hiện các kế hoạch ghép đôi trong giai đoạn 2017 – 2018 (Hoàn tất vào 1-2/ 2017).
  • Triển khai tuần lễ sự kiện tại các quốc gia ngoài khối EU cho 5 đoàn từ mỗi đô thị EU tham gia. Những cuộc họp này bao gồm các chuyến thăm hiện trường  theo đó các đô thị Châu Âu thăm các thành phố ghép đôi để thảo luận sâu hơn các chủ đề đôi bên quan tâm. Lịch trình dự kiến: tháng 3 – 4/ 2017 (xem phần “Các hoạt động” để biết chi tiết).
  • Sau giai đoạn hợp tác phân cấp giữa các thành phố, các cuộc họp hợp tác tiếp sau sẽ được tổ chức với các thành phố ghép đôi tại EU. Các cuộc họp sẽ được thiết kế cho 4 phái đoàn từ mỗi thành phố ghép đôi ngoài khối. Tiếp sau các cuộc họp là những chuyến thăm hiện trường theo đó các đô thị ngoài khối EU sẽ thăm các đối tác EU của mình. Thời gian: tháng 10, 11/ 2017.
  • Sau 3-4 tháng, các cuộc họp kết thúc sẽ được tổ chức tại các quốc gia ngoài khối EU. Thời gian: quý 1 năm 2018.

Các hành động được thiết kế nhằm tăng cường mô hình “hợp tác 3 cấp” giữa các chính quyền, khối nghiên cứu và doanh nghiệp. Mục tiêu chủ đạo của dự án Đô thị thế giới là nhằm tăng cường các cơ hội thị trường và tạo công ăn việc làm trong khi theo đuổi phát triển kinh tế bền vững của các đô thị tham gia, theo đó thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Tổng quan về các đô thị tham gia:

info@world-cities.eu

World Cities - Non_EU Cities Map 2017-2018

World Cities - EU Cities Map